Zámecký park

PARK JE Z DŮVODU ARBORISTICKÝCH PRACÍ UZAVŘEN!

PARK JE Z DŮVODU ARBORISTICKÝCH PRACÍ UZAVŘEN!

Zámecký park ve Slatiňanech vznikl již na konci 18. století z popudu majitele - knížete Karla z Auerspergu. Park byl menší, neměl oplocení a volně přecházel lesoparkem v oboru (dnes známou jako Slavická s jelení zvěří).  V letech 1846–48 za knížete Vincence Karla z Auerspergu byl park „za velkých obětí“ rozšířen. Jeho syn František Josef z Auerspergu v  roce 1879 nechal postavit domek pro hlídače parku a vnější oplocení. Roku 1888 bylo založeno jezírko a rozdělovací plot. Vnitřní plot dělil zámecký park na „uzavřenou“ a „otevřenou“ část. Uzavřená část byla náročně zahradnicky zpracována, se záhony, keři a doplněna o drobnou architekturu. Tato část byla přístupná jen pro členy knížecí rodiny, oteřená část představující krajinářský park byla určena i pro veřejnost - avšak jen přes den. Zbytky rozdělovacího plotu můžete vidět při vstupu do parku od zámecké budovy.

V areálu anglického parku se dodnes dochovalo několik zajímavých stavení. Především je to komplex dětského hospodářství, které bylo určeno k nenásilné výchově hospodaření auespergských dětí. Hospodářství je vlastně zmenšeninou venkovského stavení - je zde hlavní budova, seník či stáj. Vzniklo především pro výchovu malých princů a princezen, kteří se zde starali o drobné zvířectvo a pěstovali různé plodiny s cílem poznat hodnotu lidské práce.

Z botanického hlediska je slatiňanský park bohatou sbírkou dřevin. Z jehličnanů jsou hojně zastoupeny cypříšky, zeravy, zajímavé jsou kryptoméria japonská, cedr atlasský a mnoho dalších. Z listnatých stromů v parku najdeme celou řadu buků (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´, ´Atropunicea´, ´Pendula´). K dalším zajímavým exemplářům můžeme zařadit jerlín japonský, jinan dvoulaločný, šácholan přišpičatělý, katalpu trubačovitou, parocii perskou či liliovník tulipánokvětý a opět mnoho dalších.

V roce 2012 vyšel nový průvodce zámeckým parkem, kterého si můžete zakoupit na pokladně zámku. Dozvíte se z něho zajímavosti parku včetně jeho historie a dendrologických zvláštností.