IV. Zámecká zahrada

Vstupné zahrnuje nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány, kapličkou, dětským hřištěm a roubenými domečky k výuce šlechtických ratolestí.

Jižní parter zahrady Slatiňany, autor: Jaroslav Bušta

První krajinářské úpravy okolí zámku proběhly v závěru 18. století, kdy Karel kníže z Auerspergu (1750-1822) založil přibližně desetihektarový park na místě zbouraného hospodářského dvora jižně od zámku. Jeho prasynovec Vincenu Karel kníže z Auerspergu (1812-1867) po návratu z Anglie, kde byl okouzlen tamní krajinou a šlechtickými sídly, prováděl v polovině 19. století další úpravy. Park byl zvětšen na 26 hektarů a napojen na oboru doplněnou o řadu drobných staveb – Švýcárnu – okrasný statek s krávami a ovcemi, Tyrolský dům, střelnici, rozhledny – Vilemíninu, Na Chlumu, na Jelení hlavě. Mezi takto upravené stavby můžeme započítat i hradní zříceniny Strádova a Rabštejnku. Bezesporu nejzajímavější stavba vznikla bezprostředně u zámku v zahradě, a to dětské hospodářství, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí. Děti si zde hravou formou vštěpovaly základy hospodaření, obdělávání záhonů, chov drůbeže, psaní dopisů či vaření. Konec 19. století přinesl další úpravy – vzniklo jezírko s lekníny, tenisový kurt, altány, kaplička a areál byl oplocen a vybaven vodovodem. Kníže František Josef z Auerspergu (1856-1938) velmi dbal na sbírkovou bohatost dřevin, proto slatiňanská zahrada a park patří mezi dendrologicky nejbohatší ve východních Čechách. Díky investicím v posledních letech byla obnovena kompletní cestní síť, jezírko, všechny stavby, vysazeny nové stromy, keře a obnoveny i záhony a skupiny keřů. Každé jaro tak mohou návštěvníci obdivovat nejen stovky kvetoucích rododendronů a azalek.

Schematický plánek areálu:

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVU ZAHRADY:
 1. Respektujte návštěvní řád - naleznete jej ZDE.
 2. Vstup do zámecké zahrady je umožněn pouze v návštěvní době, do zámecké zahrady je stanoveno vstupné - viz vstupné.
 3. Vstup do zámeckého parku je volný za podmínky dodržování návštěvního řádu.
 4. Vstup do zahrady je možný pouze přes budovu zámku, po uzavření pokladny lze areál opustit pouze turniketem v zadní části zahrady (cca 500 metrů od zámku). UPOZORNĚNÍ: šířka turniketu neumožňuje průjezd velkým dětským kočárům. Zahrada se uzamyká hodinu po skončení návštěvní doby.
 5. Vstup se psy a jízdními koly je do zámecké zahrady zakázán.
 6. Celoroční permanentku nelze uplatnit v době konání zpoplatněných kulturních akcí v zámecké zahradě, mimo návštěvní dobu a v době uzavření parku z důvodu nepříznivého počasí, pronájmu atd. (o přístupnosti zahrady rozhoduje správa zámku Slatiňany).
 7. Prohlídka zámecké zahrady je individuálním okruhem bez průvodce.
 8. Svah při východním okraji areálu není zajištěn oplocením.
 9. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 10. Během pobytu v zámecké zahradě je návštěvník povinen na vyžádání pracovníka správy zámku předložit platnou vstupenku nebo permanentku ke kontrole.

(individuální okruh)

 

Základní informace

 • délka 0 minut
 • neomezeně

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 1.–16. 4. uzavřen
17. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–31. 5. út–pá 12.00–17.00
1. 5.–31. 5. so–ne 10.00–17.00
1. 6.–5. 6. út–ne 10.00–17.00
6. 6. (ne) uzavřen
7. 6.–25. 6. út–ne 10.00–17.00
26. 6.–27. 6. so–ne 10.00–18.00
28. 6.–30. 6. út–st 10.00–17.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
22. 7. čt 9.00–16.00
5. 7. po 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–pá 10.00–16.00
1. 9.–30. 9. so–ne 10.00–17.00
1. 10.–31. 10. čt–ne 10.00–15.00
1. 11.–31. 12. uzavřen

Návštěvní doba je shodná s návštěvní dobou zámku.

Vstupné

bez průvodce

 • Jednotné vstupné 30 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu „Náš člověk“ zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce* zdarma
 • Celoroční permanentka 100 Kč
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

rezervace není nutná