IX. Království za koně - Hipologické muzeum

Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ A MODERNIZACE EXPOZICE JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH UZAVŘEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ JE TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH  UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

„Království za koně!“ - Hipologické muzeum.  Jedinečná prohlídková trasa, která se věnuje koním. Vědecká část hipologických sbírek seznamuje návštěvníky s evolucí a historií koní, jejich anatomií, chovem a využitím ve společnosti. Umělecké sbírky nabízí širokou paletu významných obrazů koní hlavně z 18. a 19. století, další exponáty představují využití koní ve vojenství, dopravě, při parforsních honech či dostizích. Obrazové sbírky jsou doplněny ukázkami sedel a postrojů.

Je to již několik desetiletí, co významného českého zootechnika a genetika prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka, DrSc. napadla myšlenka, která dala vzniknout hipologické sbírce slatiňanského zámku. Představuje soubor předmětů (obrazů, grafik, plastik a dalších), jež se kdysi nalézaly na mnoha hradech a zámcích a různých institucích po celé naší zemi. Všechny části sbírky ale nesou jeden společný znak - zobrazují koně v celé jeho kráse, hrdosti a majestátnosti, ukazují, jak zasáhl kůň do života člověka a opačně.

V poválečném období byly někdejší knížecí stáje využity k chovu starokladrubských vraníků. Toto původem české plemeno koně bylo prakticky před vyhynutím,  ale díky regeneračnímu programu prof. Bílka, který započal v roce 1941, bylo plemeno zachráněno. A protože se stádo rozrůstalo a hřebčín v Průhonicích již nedostačoval svou kapacitou, bylo vybráno místo, kam se koně přesunou. - hřebčín ve Slatiňanech.

Region východních Čech má dlouhou hipologickou tradici (už v roce 1579 nechal císař Rudolf II. zřídit v Kladrubech nad Labem císařský hřebčín), knížecí stáje stály přímo vedle zámecké budovy, a proto ne náhodou vybral prof. Bílek zámek Slatiňany do svého  smělého plánu. V roce 1946 podal návrh na zřízení Státního hipologického muzea. S nápadem souhlasil předseda Národní kulturní komise Zdeněk Wirt, který se zasloužil o přesun mnoha uměleckých předmětů získaných ze zkonfiskovaných objektů. Vlastní převoz mnoha tisíc předmětů začal v roce 1947, kdy se zámek dostal pod správu Ministerstva zemědělství. Hned poté se začalo s instalací expozice, která byla otevřena v roce 1950 - Kůň v umění. O dva roky později byla expozice rozšířena o vědeckou sbírku mapující anatomii a vývoj koně.

Současnost a budoucnost hipologické sbírky

Dnes je zámek Slatiňany i jeho hipologické sbírky ve správě Národního památkového ústavu, který investuje nemalé prostředky do postupné revitalizace celého areálu. Obnova expozice je více než nutná, protože se v ní ke změnám od jejího vzniku nedocházelo. Toto je však finančně i časově náročná záležitost, která by ale měla vést ke zkvalitnění a modernizaci celé expozice.

Základní informace

  • délka 50 minut
  • max. 20 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–31. 12. uzavřen

Vstupné

nutnost rezervace pouze pro skupiny