Slatiňanský zámek bez bariér: sídlo Auerspergů si prohlédli návštěvníci se zdrav. postižením a zájem předčil očekávání

Prohlídky v rámci projektu Památky bez bariér na zámku Slatiňany

Národní památkový ústav úzce spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením a jedním z výstupů této spolupráce je projekt Památky bez bariér. V Pardubickém kraji byl zvolen zámek Slatiňany a prohlídky pro osoby s různými zdravotními handicapy se zde uskutečnily v pondělí 11. září.

Památky bez bariér je několikaletý společný projekt NPÚ a NZRP ČR z.s., kdy jsou na vybrané památce připraveny prohlídky výhradně pro osoby se zdravotním postižením a jejich doprovod. Ve slatiňanském zámku se tak konaly prohlídky pro osoby s pohybovým postižením (na vozíčku) a také pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením.

V loňském roce jsme tyto prohlídky nabízeli na zámku v Zákupech na Liberecku, v letošním roce jsme zvolili Slatiňany na Pardubicku, abychom oslovili tento typ návštěvníků zase v jiném kraji. Navíc má zámek i krásnou zahradu a toho jsme chtěli využít. Musím vyzdvihnout výbornou spolupráci a profesionalitu kolegů z krajských pracovišť NRZP, kteří zajistili tlumočnici do znakového jazyka, pomáhali s tvorbou podkladů pro osoby se zrakovým postižením a celkově zajistili domluvený počet účastníků," pochvaluje vzájemnou součinnost Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, Územní správy na Sychrově, do jehož gesce uvedené zámky spadají.

„I mimo tento projekt se snažíme umožnit prohlídku zámku osobám s různým typem postižení, ale samozřejmě nemáme trvale k dispozici průvodce, který by ovládal znakový jazyk či speciálního pedagoga pro práci se skupinou s postižením zraku. Proto tento projekt vítám, bylo pro mne poučením sledovat profesionály a byl jsem dojatý z reakcí našich dnešních návštěvníků. Pevně věřím, že se zde tato akce nekonala naposledy," neskrýval dobrý pocit z celého dne kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Den bez bariér se konal v pondělí, kdy je zámek pro veřejnost uzavřen. Celkem se zorganizovaly čtyři prohlídky, jichž se zúčastnilo bezmála padesát osob.  Do akce se zapojila také Střední průmyslová škola chemická Pardubice. „Pro naše žáky, kteří pomáhali s dopravou tělesně postižených do obtížněji přístupných míst zámku, byla akce přínosem. Jedná se o žáky oboru Požární ochrana, kteří se budou ve svém profesním životě běžně setkávat s imobilními lidmi a s tímto druhem technické podpory. Jsem přesvědčen, že i z morálního a lidského hlediska je tato spolupráce s NRZP velice cenná," říká ředitel školy Jan Ptáček.

 „Věřím, že se podařilo připravit opravdu pěknou a kvalitní akci. A to především díky fantastické práci všech, kteří Den památek ve Slatiňanech připravovali. Je radost spolupracovat s lidmi, kteří svou práci dělají nejen s vysokým profesionalismem, především však s nadšením pro dobrou věc. Mě osobně velice překvapil nečekaně velký zájem o komentované prohlídky zámku a s těžkým srdcem jsem odmítala zájemce, kteří se hlásili nad rámec nastavené kapacity.  Například prohlídku pro osoby se zrakovým postižením a nevidomé bychom naplnili nejméně dvakrát. V návaznosti na dnešní, a určitě pozitivní, zkušenosti si dovoluji odhadovat, že dnešní akce rozhodně není tou poslední," hodnotí dnešní den Lenka Skokanová, koordinátorka NRZP Pardubického kraje.