Na státním zámku Slatiňany byla dokončena obnova za 134 milionů korun

Na státním zámku Slatiňany byl dnes za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka a generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové slavnostně zakončen rozsáhlý projekt obnovy za více než 134 milionů korun. V rámci projektu bylo obnoveno unikátní dětské hospodářství, vybudováno bezbariérové návštěvnické centrum či revitalizován zámecký park. Jedná se o první dokončený projekt Integrovaného regionálního operačního programu, v němž byla obnovena památka ve správě NPÚ.

„Státní zámek Slatiňany je od roku 2001 národní kulturní památkou a jistě patří mezi nejkrásnější památky východních Čech. Zámek prošel náročnou obnovou, díky které se  nejenom  výrazně zlepšil jeho technický stav, ale jsem si jist, že se zvýší návštěvnost i atraktivita  celého regionu.  Areál zámku má velký potenciál, který nabízí veřejnosti celou řadu zajímavých exponátů a zážitků. Děkuji všem, kteří se na obnově zámku podíleli, a jsem velmi rád, že se nám daří uchovávat naše kulturní dědictví nejenom pro současnou, ale i budoucí generaci,“ sdělil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Projekt obnovy s názvem „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ byl zahájen v roce 2017. V rámci projektu byla obnovena fasáda, okna a dveře zámecké budovy, místnosti v přízemí východního křídla pro víceúčelové využití, prvky zahradní architektury či venkovní lodžie, která byla zbouraná v 50. letech minulého století a nyní podle dochované fotodokumentace rekonstruována. Obnoveno bylo rovněž dětské hospodářství – unikátní soubor roubenek určených pro výchovu a vzdělávání šlechtických dětí. V rámci revitalizace zámeckého parku bylo vysazeno 300 stromů, navrácena původní zničená historická kompozice a obnoven jižní parter se záhony.

„Obnova zámku Slatiňany je prvním dokončeným projektem IROP financovaným z prostředků EU, v rámci kterého byla obnovena památka v naší správě. Myslím, že výsledek je dobrým dokladem toho, že NPÚ umí evropské prostředky využívat skutečně efektivně. V současné době běží v rámci IROP projekty obnovy památek v souhrnu za téměř 1,5 miliardy korun a já věřím, že se všechny podaří dokončit tak úspěšně, jako právě obnovu této národní kulturní památky,“ uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Původně gotická tvrz z 13. století několikrát změnila svoji podobu, nejprve v renesanční, později v barokní zámek. Největšího rozkvětu však dosáhly Slatiňany za Auerspergů v letech 1746–1942. Pro pět generací této knížecí rodiny představovaly Slatiňany místo vhodné k odpočinku, relaxaci a šlechtickým kratochvílím, zejména spojených s koňmi, ať to byl lov či později dostihy. Slatiňanský zámek tak vedle městských paláců, reprezentativního zámku ve Žlebech či statků v Rakousku nebo Itálii plnil funkci venkovského rodinného a loveckého sídla.

Po vymření rodiny Auerspergů zdědil Slatiňany Karel Trauttmansdorff, kterému byl zámek zabaven v roce 1945. Zámek byl nakonec přes různé peripetie zpřístupněn návštěvníkům jako hipologické muzeum. Po stavební stránce stály Slatiňany v poválečném období stranou většího zájmu i investic, některé části zámecké budovy byly dokonce zbourány. V roce 2001 se Slatiňany dočkaly prohlášení za národní kulturní památku, navíc jako součást krajinné památkové zóny, která podtrhuje důležitost krajinných úprav prováděných zdejšími majiteli.

 

Krátký sestřih z postupu rekonstrukce zámku a parku můžete zhlédnout v následujícím videu:

 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • 482 360 003, 603 105 335
  • 3/, Sychrov 3

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • 773 775 944
  • 3/, Sychrov 3

Ing. Jaroslav Bušta

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • 469 681 112, 725 847 258
  • Zámecký park 1/, Slatiňany