Hradozámecká sezona, letos připomínající rod Habsburků, začne 28. března.

Na Pardubicku otevřou své brány hrady Litice a Kunětická hora, celoročně zpřístupněný zámek Slatiňany bude velikonočně vyzdoben a otevře se i návštěvníkům s vadou sluchu, zámek Litomyšl připomene mnohá výročí Letošní sezona začne již 28. března, kdy se otevřou brány všech památek ve správě Národního památkového ústavu. Na Pardubicku spravuje Národní památkový ústav 4 památky. 14. ročník projektu Po stopách šlechtických rodů se zaměří na rod Habsburků.

„Se zahájením sezony přeji všem návštěvníkům hezké zážitky na našich památkách. Na Pardubicku je velkým lákadlem hrad Kunětická hora s obnoveným hradním palácem, své kouzlo má také litický hrad, který je v dnešní uspěchané době oázou klidu.  Srdečně zvu na prohlídky slatiňanského zámku a jeho velikonočně nazdobených interiérů a pozornost si rozhodně zaslouží zámek Litomyšl – připomeneme zde zajímavá výročí a od června zde zpřístupníme dva nové okruhy“, komentuje blížící se zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově.

Na zámku Litomyšl bude sezona zahájena s nabídkou základního i výběrového okruhu, návštěvníky také čeká zcela nová pokladna i sociální zázemí. Francouzská zahrada a část parku zůstane uzavřena, neboť zde pokračuje rozsáhlá stavební obnova. V současné chvíli mohou návštěvníci vidět i kompletně rekonstruovanou střechu a komíny na celém objektu, od června zde budou i nové prohlídkové okruhy (bude vydána samostatná TZ v souvislosti s ukončením projektu IROP). Pokračuje zde obnova a restaurování sgrafitové výzdoby a také obnova Panského dvora - tento projekt, financovaný z programu SMVS a obsahující i vytvoření další prohlídkové trasy se zaměřením na divadelní kulturu v dobách aristokracie, bude kompletně ukončen v roce 2027.  Informace k obnovám zde: https://www.zamek-litomysl.cz/cs/stavebni-obnova-zamku Národní festival Smetanova Litomyšl se bude konat v náhradních prostorách města Litomyšl.

Správa zámku bude letos formou doplňkového průvodcovského slova či speciálními prohlídkami připomínat řadu výročí: 200 let od narození Bedřicha Smetany, 135 let od pobytu Františka Josefa I. v Litomyšli a 25 let od zápisu zámku na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO (otevření nového prohlídkového okruhu k danému tématu od června).

Na hradě Litice je kromě klasického prohlídkového okruhu k dispozici také speciální okruh pro objednané školní a dětské skupiny, novinkou je možnost noční prohlídky hradu – na objednání. Stěžejní kulturní akcí zde bude Hradozámecká noc, která připadne na 24. srpna – zájemce bude čekat komentovaná prohlídka hradu za svitu baterek a opékání špekáčků.

Z hlediska stavební obnovy byl zpracován projekt na provozní šachtu v průjezdu, kde budou rozvedeny sítě, neboť současná šachta je dřevěná a silně napadená dřevomorkou; v průběhu roku bude instalováno nové zábradlí v nádvoří hradu, je plánována další stabilizace skalního masivu nad přístupovou cestou – konkrétně přímo nad druhou branou.

Hrad Kunětická hora vstupuje do sezony s nabídkou komentovaných prohlídek Jurkovičova paláce s jedinečnou vyhlídkou. Do plné sezóny se vrací prohlídky hradního paláce, který se veřejnosti otevřel v roce 2023 po rozsáhlé rekonstrukci. Po provedených opravách nabízí tento okruh i mimořádně oblíbenou možnost volných prohlídek, s odbornými výklady pro zájemce vždy v celou hodinu na palácovém nádvoří. Třetím návštěvnickým okruhem bude prohlídka kaple svaté Kateřiny. Ta se od konce minulého roku pyšní novou střešní krytinou v podobě modřínového, ručně štípaného šindele. Na Kunětické hoře je pro letošní rok připravena celá řada kulturních akcí, včetně tradiční venkovní scény Východočeského divadla v Pardubicích s novou premiérou známé pohádky „S čerty nejsou žerty.“ Divadelní představení v podání různých souborů si můžete v létě užít i na nové malé scéně v hradním paláci. 

Kunětickou horu po rozsáhlých úpravách můžete vidět také v novém díle pořadu České televize „Skryté skvosty“ -  9. 3 .2024 od 17:00 hodin či 13. 3. 2024 od 17:30 hodin na ČT2.

Po rozsáhlých stavebních a restaurátorských opravách v uplynulých letech není na letošní rok plánován větší stavební zásah. Průběžně pokračují práce na revitalizaci okolí Kunětické hory, které je také přírodní památkou.  

Celoročně zpřístupněný zámek ve Slatiňanech nabídne od 28. března do 1. dubna prohlídky interiérů s velikonoční výzdobou a i výklad průvodců připomene tyto největší křesťanské svátky; zpřístupněna bude i zámecká zahrada. Základní prohlídkový okruh, ale také informace k zahradě a parku, byly přeloženy do českého znakového jazyka a zámek se tak otevře i návštěvníkům s vadou sluchu, či zcela hluchým. Pokladní zámku jsou vybaveni dorozumívacími kartami, návštěvníci si budou moci průvodcovský text pomocí QR kódu stáhnout do svých mobilů či tabletů a absolvovat tak klasickou prohlídku zámku i zahrady.

V rámci stavební obnovy je pro letošní rok v plánu oprava  nadzemní spojovací chodby mezi zámkem a kostelem.

Kulturní kalendář zámku je i letos nabitý – 21. dubna jsou to prohlídky vedené kastelánem Pokrok nezastavíš!, na květen a červen jsou plánovány i hrané prohlídky pro rodiny s dětmi, hudební festival či komentované prohlídky zahrady.

Všechny výše uvedené památky se zapojí do oblíbené Hradozámecké noci, která se bude konat 24. srpna.

Vstupné na části památek se po dvou letech zvýšilo. V průměru se, v rámci všech objektů, jedná o nárůst o 6 %.  U čtvrtiny objektů se ceny neměnily, u poloviny památek NPÚ se vstupné pro dospělé na základních okruzích zvýšilo o 20 korun, u 15 objektů o 40 korun a pouze u tří objektů dospělí na základním okruhu zaplatí o 60 korun víc. Ke zvýšení cen vstupného musel Národní památkový ústav přistoupit kvůli zvýšeným nákladům na správu památek a také v návaznosti na úsporná opatření zřizovatele. Na Pardubicku se vstupné zvedlo o 20 korun na všech čtyřech památkách ve správě NPÚ.

Projekt Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích představí, jak Habsburkové bydleli v Čechách a na Moravě v 18.–20. století a jak zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svému vkusu a zálibám. Hlavními objekty jsou státní zámky Konopiště, Ploskovice a Zákupy.

Projekt Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích se zaměřil na téma, které dosud nebylo komplexně pojato ani v literatuře, ani žádným výstavním projektem. Projekt má ambici přinést nové badatelské výstupy určené laické i odborné veřejnosti. Připraveny jsou také odborné akce, výstavy, přednášky.

K roku Habsburků se vedle 21 památkových objektů Národního památkového ústavu a 13 odborných pracovišť NPÚ, připojují také další instituce a organizace či města, která spravují bývalá habsburská sídla: Ostrov, Brandýs nad Labem, Buštěhrad. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem bude 19. května vypraven z Prahy do Benešova parní vlak se salonním vozem rodiny Františka Ferdinanda d'Este. V jednání je zapojení památek do celoevropské sítě habsburských sídel VIA HABSBURG.

Přehled speciálních prohlídek a doplňkových kulturních aktivit na objektech Pardubicka ke stažení zde:  

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Aktualizovaná nabídka pro osoby se zdravotním handicapem:

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-osoby-s-handicapem

Aktualizovaná nabídka pro rodiny s dětmi a školská zařízení:

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-deti

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany