Rekonstrukce zámku a parku - IROP Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě

Dokončeno v roce 2020

Otázky a odpovědi ke zpřístupnění areálu naleznete ZDE

Zámecký areál ve Slatiňanech

Areál národní kulturní památky ve Slatiňanech tvoří budova zámku s navazujícím anglickým parkem o rozloze 16 hektarů a drobnou architekturou. Areál prošel dlouhým vývojem, kdy se z gotické tvrze stal renesanční, později barokní zámek obklopený formální zahradou. V 19. století byly zámek a park upraveny v duchu romantismu a sloužily knížecímu rodu Auerspergů zprvu jako letní sídlo a později jako nejmilovanější dům určený k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. Celý areál se postupně svou prezentací navrací do období kolem roku 1900, které představuje nevýznamnější dějinnou epochu v historii této památky, dobu Františka Josefa z Auerspergu, mecenáše, skvělého hospodáře, milujícího manžela a otce, cestovatele a milovníka koní.

Areál zámku byl prohlášen za NKP v roce 2001, je také součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Od roku 1950 je v zámku zpřístupněno unikátní hipologické muzeum věnující se koním (dočasně uzavřeno - modernizace expozice) a od roku 2011 je zde jedna z nejnovějších prohlídkových zámeckých expozic.

Projekt obnovy areálu z prostředků IROP:

Celková obnova zámeckého parku zabránila nejen postupující degradaci architektonicky i přírodně hodnotného areálu, ale poskytla zároveň efektivní možnosti jeho prezentace a využití pro kulturní a vzdělávací účely, konkrétně v případě „dětského hospodářství“, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí (děti v této miniatuře statku pěstovaly zeleninu, staraly se o drobné zvířectvo, cílem bylo naučit je hodnotě lidské práce). Návrat původního rozdělovacího plotu umožnil režim uzamykatelnosti části areálu, který posílil ochranu revitalizovaných přírodních a architektonických hodnot. Na ploše bývalých tenisových kurtů vzniklo dětské hřiště s herními prvky, dřevěnými prolézacími konstrukcemi, odpočinkovými lavičkami a dřevěným přístřeškem. Součástí bylo také vytvoření moderního bezbariérového návštěvnického centra, které nabízí všechny potřebné služby návštěvníkům včetně bezbariérového WC.

Co revitalizace splnila:

 1. Moderní prezentaci kulturní památky pro 21. století
 2. Zvýšení bezpečnosti návštěvníků, staveb i zeleně
 3. Odstranění havárií, rekonstrukci poškozených částí
 4. Záchranu postupně degradující kompozice zámeckého parku, obnovení původní sbírkové bohatosti dřevin
 5. Zlepšení ochrany a zabezpečení památky, uzavíratelnost parku
 6. Snížení provozních nákladů díky využívání nových technologií
 7. Možnost pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v parku
Návrh obnovy areálu národní kulturní památky vyprojektoval architektonický atelier Masák&Partner (stavební prvky) a Ateliér Krejčiříkovi (zahradní prvky). Zde se můžete seznámit s proběhlými úpravami a změnami:

Vlastním předmětem obnovy bylo:

 1. Revitalizace zeleně zámeckého parku
 2. Rekonstrukce cestní sítě
 3. Rekonstrukce ohradních zdí, plotů a bran
 4. Rekonstrukce opěrné zdi pod zámkem
 5. Obnova prvků zahradní architektury
  1. kaplička
  2. kuželník
  3. voliéra
  4. vyhlídkový altán
  5. jezírko s přístavištěm
  6. dětské hřiště
  7. lonžovací kruh pro koně
  8. úprava pamětního kamene trenéra Waltera Earla
 6. Rekonstrukce unikátního dětského hospodářství
 7. Bezbariérové návštěvnické centrum s pokladnou
 8. Nový parkový inventář/mobiliář, navigační a informační systém
 9. Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v parku
 10. Obnova zámecké budovy                         
  1. fasády vč. obnovy ozdobných prvků (hlavy jelenů)
  2. okna a dveře                                           Video o rekonstrukci vstupních dveří zde
  3. oprava vstupní brány
 11. Obnova venkovní lodžie a balkonu při západním křídle zámku
 12. Komplexní obnova 8 místností v přízemí východního křídla pro víceúčelové využití

Projekt obnovy zámeckého areálu ve Slatiňanech s názvem Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 (IROP) Evropské unie a Ministerstvem kultury České republiky.

Název a identifikace projektu

 • název: Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě
 • registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • doba trvání projektu: 31. 12. 2015 - 31. 12. 2020
 • Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána Rozhodnutím ministra kultury č. 1/2017 ze dne 26. 1. 2017

Příjemcem byl Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově