Detailed information

Year:

2021

Place:

Sychrov

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

159

ISBN:

978-80-906784-3-9

catalog printed-publication

150 Kč

in stock

Buy

150 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Historic Sites Management in Sychrov

2. aktualizované vydání

Kniha  mapuje dějiny slatiňanského zámku s důrazem na šlechtickou rodinu knížat z Auerspergu. Významní představitelé této rodiny mají v knize svůj medailonek, součástí publikace je i historie vybraných interiérů s doprovodnými fotografiemi, pozornost je věnována také zámeckému parku. Jedná se rozšířené vydání stejnojmenné publikace z roku 2015, doplněné o aktuální fotografie, neboť zámek i park prošly v posledních letech významnou stavební obnovou.

Obsah:

Nejstarší dějiny

Renesanční zámek

Ve stínu velkých událostí

Jan Adam z Auerspergu

Zámek za vlády prvních knížat z Auerspergu

Karel z Auerspergu

Slatiňany v časech historismu

Vincenc Karel Auerspergu

Od milovaného zámku k památce druhé kategorie

Poválečné osudy

Zámecké interiéry

 • Růžový salon
 • Salon kněžny
 • Ložnice
 • Salon knížete
 • Pracovna knížete
 • Ranní pokoj
 • Knihovna
 • Jídelna
 • Oratoř
 • Kuchyně
 • Ledárna
 • Kotelna
 • Stáje

Zámecký park a obora

Poznámky

Literatura a prameny

Jmenný rejstřík

English summary

 

Publikace je dostupná též v pokladně státního zámku Slatiňany.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)