Svatba na zámku Slatiňany

Hledáte výjimečné místo pro Váš svatební obřad?

Co pro to musíte udělat?

 1. mít se rádi
 2. kontaktovat matriku MěÚ Slatiňany (tel. +420 469 660 245) - zde rezervujete termín svatby

 3. kontaktovat nás (svadlenkova.lucie@npu.cz), domluvíme se na prohlídce Vámi vybraného místa - nejlépe cca 2 měsíce před termínem a sepíšeme smlouvu o pronájmu prostor a doladíme podrobnosti (příjezd, parkování, hudbu, časový harmonogram, atd...)

 4. odhodíte starosti a řeknete ANO

Místa ke konání svatebních obřadů pro rok 2021:

Přístaviště u jezírka kapacita 50 osob, 8 míst k sezení
Louka u jezírka     kapacita 60 osob, 8 míst k sezení 
Interiér zámku    kapacita 45 osob, 16 míst k sezení
 

Termíny svatebních obřadů pro rok 2022:

 • Svatby je možné v interiéru uspořádat pouze v termínu duben - říjen
 • První víkend v měsíci a ve státní svátek se svatební obřady nekonají
 • Termíny určuje matrika Slatiňany (pátky, soboty)
 • Rezervace provádí matrika Slatiňany od 1.10. vždy na rok následující
 • Na jeden obřad je vyčleněna doba cca 40 minut

CENY za pronájem - viz cenový výměr níže

 • Nájemné - v zahradě, či interiéru, 8.000 Kč vč. DPH - hrazen správě zámku
 • Správní poplatek je hrazen matrice Slatiňany

INFORMACE A POKYNY PRO  SVATEBČANY

 1. Svatební obřady se konají v termínech stanovených matrikou Slatiňany a po uzavření smlouvy s Národním památkovým ústavem, správou zámku Slatiňany.
 2. Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku a časových důvodů matriky dané a neměnné.
 3. Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve matriku Městského úřadu ve Slatiňanech na tel. čísle +420 469 660 245.
 4. Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného. Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku po předchozí domluvě (svadlenkova.lucie@npu.cz). Datum uzavření smlouvy a platby si prosím domluvte se správou zámku v dostatečném předstihu.
 5. Po dohodnutém termínu zašlete na e-mail svadlenkova.lucie@npu.cz vyplněný dotazník a také vyplněnou smlouvu (viz. níže v souborech ke stažení)
 • Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné (ceny za pronájem viz výše). V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za přípravu prostor a za standardní květinovou výzdobu na stole. Fotografa zámek nezajišťuje. Fotografování novomanželů v interiérech zámku není v ceně zahrnuto a koná se pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka správy zámku, a to ve vybraných místnostech bez možnosti využít nábytek k sezení apod.
 • Hudební doprovod svatebního obřadu si snoubenci zajišťují sami. Ubytování svatebčanů ani hostina v zámeckém areálu nejsou možné.
 • Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci i svatebčani jsou tím pádem povinni brát ohled na ostatní návštěvníky areálu, dodržovat podmínky týkající se parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy. 
 • Po areálu není možné jezdit žádnými dopravními prostředky (automobily, motorkami, ani kočárem). Jízdy kočárem mimo areál zámku je nutné si domluvit v hřebčíně Slatiňany.
 • Vstup se zvířaty není povolen.

další informace a přílohy pro svatebčany

Pro uspořádání svatebního obřadu lze využít také následující místa:

 1. Státní zámek a park Hrádek u Nechanic
 2. Státní hrad Kunětická hora
 3. Státní zámek Litomyšl