Průkazy pro uplatnění slevy nebo pro vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Slevy se běžně nevztahují na kulturní akce a na mimořádné prohlídkové okruhy. Vstup zdarma je poskytován pouze na základních okruzích.

Snížené vstupné:


  • Evropská karta mládeže EYCA
    (European Youth Card)


  • Průkaz pro studenty ISIC
    (International Student Identity Card)


  • dětem a mládeži (6-18 let)

  • seniorům po dovršení věku 65 let

  • dospělým osobám po předložení vstupenky ze ZOO Liberec

Vstup zdarma:

na základní prohlídkové okruhy


  • průkaz ZTP a ZTP/P

 

 

 

 

 

  • průvodce ZTP/P má vstup zdarma na všechny prohlídkové okruhy

  • průkaz Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS  • průkaz zaměstnance Ministerstva kultury ČR a jeho příspěvkových organizací s fotografií a přelepkou MK

​​​​​​


  • volné jednorázové a rodinné vstupenky Národního památkového ústavu

  • novináři po předchozí akreditaci mají vstup zdarma na všechny prohlídkové okruhy

  • účastníkům věrnostního programu Klíč k památkám je poskytován jednorázově vstup zdarma, pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního programu (podrobná pravidla naleznete zde)

  • pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v počtu 1 osoby doprovodu na deset dětí

  • pověřeným průvodcům cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami v počtu max. 1 průvodce na skupinu o minimálně 15 osobách