Slatiňany: Víkend otevřených zahrad

Netradiční prohlídka

  • Slatiňany ()
  • 10. 6. 2017–11. 6. 2017
  • 11.00–16.00
  • zdarma

Komentované prohlídky zámeckým parkem, který v následujících letech čeká významná obnova a revitalizace.

Sobota 10.6.2017:

  • 14:00 - exkurze zámeckým parkem s kastelánem zámku Slatiňany, kde bude představena plánovaná obnova parku připravená na rok 2018 a 2019
  • začátek u brány z parku ke kostelu

Neděle 11.6.2017:

  • 14:00 vycházka zámeckým parkem s dendrologem
  • začátek u sochy koně v parku

Historie:

Zámecký park ve Slatiňanech vznikl na konci 18. století z popudu majitele - knížete Karla z Auerspergu. Park byl menší, neměl oplocení a volně přecházel lesoparkem v oboru (dnes známou jako Slavická s jelení zvěří). V letech 1846–48 za knížete Vincence Karla z Auerspergu byl park "za velkých obětí" rozšířen. Jeho syn František Josef z Auerspergu v roce 1879 nechal postavit domek pro hlídače parku a vnější oplocení. Roku 1888 bylo založeno jezírko a rozdělovací plot. Uzavřená část byla náročně zahradnicky zpracována, se záhony, keři a doplněna o drobnou architekturu. Tato část byla přístupná jen pro členy knížecí rodiny, oteřená část představující krajinářský park byla určena i pro veřejnost – avšak jen přes den.