Rekonstrukce zámku a parku

Nejčastější otázky a odpovědi

Vážení návštěvníci,

Milí obyvatelé Slatiňan a regionu Pardubicko,

vzhledem k rozsáhlé obnově zámeckého parku a jeho plánovanému zpřístupnění v roce 2020 zde odpovídáme na Vaše nejčastější dotazy:

1) Někdy se používá slovo park, někdy zahrada. Jak to je tedy správně?

Musíme používat obě slova, abychom rozuměli nejenom obnově, ale i dalšímu fungování parku a zahrady. Před obnovou bylo všechno „park“, ale to proto, že ze zahrady po válce zmizely původní historické prvky a původní historické rozdělení. Nyní se vyrobila replika historického dělícího plotu a jeden „park“ tak rozdělujeme na park vnější (bude běžně přístupný a co do plochy je to bezmála polovina onoho parku před obnovou) a park vnitřní, tedy zahradu, která bude tvořit prohlídkový okruh a bude zpoplatněn.

Veškeré úpravy jsou na základě historických podkladů, plánů, fotografií, zde si některé můžete prohlédnout:

2)  Kdy budou zámecká zahrada a park ve Slatiňanech otevřeny?

Areál bude přístupný po dokončení všech stavebních prací a úspěšné kolaudaci s předpokladem na jaře roku 2020.

 

3) Jak bude areál, tedy park a zahrada, přesně fungovat?

Výše popsané rozdělení vychází z pojetí a koncepce kompozice zahrady z konce 19. století, pro kterou je areál chráněn jako národní kulturní památka. Provoz běžně přístupné části  - tedy parku -  zůstane ve stejném režimu jako před obnovou, tedy i průchod areálem od kostela ke stájím a ke klapačce zůstane volný, a to za podmínek dodržování návštěvního řádu parku, který je nyní vytvářen. Vnitřní park – tedy zahrada -  bude provozován v režimu individuálního prohlídkového okruhu s jasně vymezenou otevírací dobou a bude přístupný za vstupné dle cenového výměru. Zahrada bude přístupná ve stejnou dobu jako zámek. Po dokončení obnovy bude zámek i zahrada přístupná celoročně.

 

4) Tedy vstupné se bude vybírat pouze v zahradě, velká část parku bude pro veřejnost bezplatná?

Ano, část parku (skoro polovina) bude pro veřejnost bezplatná, zpoplatněna bude ta část, kterou nazýváme zahradou.

 

5) Jaké bude vstupné do zahrady? Bude nějaké zvýhodněné, nebo např. permanentka?

O výši vstupného a otevírací době do vnitřního parku zatím není definitivně rozhodnuto, ale uvažujeme o kategoriích: jednorázové vstupné 30Kč (nebude se týkat dětí do 6 let). Ale nabízíme možnost využití roční permanentky za 100 Kč. Návštěvník, který si zaplatí prohlídku zámku, bude mít v ceně možnost prohlídky zahrady zcela automaticky. Otevřeno po rekonstrukci bude celoročně s výjimkou pondělí.

 

6) Vstupné se vybírá do zahrady pouze ve Slatiňanech, nebo i jinde?

Tento způsob prezentace a ochrany je uplatňován v péči o další zahradní a parkové areály ve správě Národního památkového ústavu – např. v Květné zahradě v Kroměříži (památka UNESCO), v Zahradách pod Pražským hradem, na zámcích Sychrov, Kratochvíle, Buchlovice, Hradec nad Moravicí, Lysice a dalších místech v České republice, a to to nejen u objektů v majetku státu, ale také v soukromých rukách (např. Nové Hrady, Loučeň). Venkovní části památkově chráněných areálů jsou zpřístupněné s otevírací dobou a za vstupné například na hradech Křivoklát, Bezděz, Trosky, Rabí, Velhartice, Hazmburk. V otevírací době a za vstupné bude provozována i zahrada hradu Pernštejn, jejíž obnova právě probíhá a je rovněž financovaná z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

 

7) Proč se vlastně rozhodlo o tom, že zahrada nebude volně přístupná a že bude zpoplatněna?

Je to proto, že areál zámku Slatiňany je vedle drobné zahrady u zámku Litomyšl jediný krajinářsky komponovaný areál zahradního umění v Pardubickém kraji prohlášený za národní kulturní památku. Naší povinností je areál chránit, zajistit pro budoucí generace. V zahradě budou obnoveny cenné prvky, dětské hospodářství, budou zde vysázeny tisíce květin, keřů, stromů – a bohužel dosavadní zkušenosti na všech památkách jsou takové, že vandalismus a neúcta stále v naší společnosti převyšují. I v době, kdy byl park před rekonstrukcí (ale i v době rekonstrukce) – návštěvníci nedbali dobrých mravů, lezli po stromech, lámali větve, vyhazovali odpadky, čmárali po drobných stavbách a lavičkách, vytrhávali keře, o lidských a psích exkrementech či rozbitých lahví po alkoholu ani nemluvě. Veškeré náklady na ochranu, údržbu a péči o park i zahradu nese výhradně Národní památkový ústav – a kontrolovaný vstup je v tuto chvíli nejlepším řešením. I přes vše výše uvedené ale zůstává velká část parku ve volném režimu, věříme, že nás návštěvníci mile překvapí a jejich chování bude odpovídat prostředí národní kulturní památky.

8) Kdo všechno se podílí na úklidu parku, areálu?

Jak bylo řečeno výše, pouze Národní památkový ústav, tedy zaměstnanci státního zámku Slatiňany, nikdo jiný. Budeme ale rádi, pokud se najdou dobrovolníci, kteří nám třeba jednou za rok v parku pomohou, třeba s hrabáním listí.... 

 

9) Permanentka bude tedy asi za 100 korun na rok. Kde ji bude možné koupit?

O podobě permanentky zatím přemýšlíme, ale určitě bude k dostání na pokladně zámku. Budeme o všem včas informovat. 

 

10) Co vlastně návštěvník zahrady za své vstupné/permanentku uvidí?

Náročná obnova financovaná z prostředků Evropské unie, Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu přinesla obnovu celého areálu. Ve zpoplatněné části to bude konkrétně: tisíce metrů čtverečních obnovených záhonů květin, keřů, rhododendronů, azalek a stovky nových stromů. Obnoveno bylo jezírko, kaskáda s přítokem, vyhlídkový i odpočinkový altán, dětské hřiště, domečky dětského hospodářství, voliera, ploty, brány, infrastruktura, lavičky, koše či informační systém. Vstup do zahrady bude individuální bez průvodce.

11) Dříve zámek půjčoval park Městu Slatiňany zdarma k různým akcím, jak to bude nyní?

V zájmu Národního památkového ústavu je účinná spolupráce s Městem Slatiňany. Rádi bychom v této spolupráci pokračovali, třeba i umožněním využití parku či prostor zámku pro vybrané akce pořádané Městem. Samozřejmě doufáme ve spolupráci oboustrannou.

 

Za Národní památkový ústav

PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově

ing. Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany – busta.jaroslav@npu.cz

 

Další informace k rekonstrukci areálu najdete ZDE a nebo na facebooku zámku Slatiňany.